Середа, 23.01.2019, 05:52
Вітаю Вас Гість | RSS

     П Л О С К І В С Ь К Е   Н В О

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Файли

Головна » Файли » Доступ до публічної інформації » Річний звіт директора

Річний звіт директора Плосківського навчально-виховного об'єднання
14.12.2017, 12:04

ВСТУП

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

При підготовці до звітування я керувалася Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійноо-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю.
Як директор навчально-виховного об'єднання у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом Плосківського НВО, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

В школі створено батьківський комітет, раду школи, профспілковий комітет.

Щорічно розподіляються функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції.

Укладена колективна угода між адміністрацією школи і профспілковим комітетом.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Плосківське навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІступенів-дошкільний навчальний заклад»складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Броварської РДА.

Будівля школи введена в експлуатацію у 1970р., дошкільного закладу – у 1985р.Земельна ділянка, яка належить школі має площу 2,45 га., ДНЗ-0,9га.

У 2016-2017навчальному році навчався 201 учень у 12 класах та 82 вихованці у 4 групах, Середня наповнюваність класів становить 17 учнів. Перший клас навчався на базі ДНЗ. Навчально-виховний процес забезпечували 32 педпрацівники.

При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 85 % педагогів НВО володіють комп'ютером. Перспектива в освіті така, що найближчим часом вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує його у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям :директор, секретар,заступник директора, психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, завгосп володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка використовується для адміністративноїроботи.

ІІ. КОНТИНГЕНТ УЧНІВ ТА ВИХОВАНЦІВ

Прийом учнів до школи здійснюється відповідно до чинного законодавства на основі заяв батьків і медичних документів. Ніяких інших вимог для зарахування до школи немає. Переведення до наступних класів та випуск зі школи учнів здійснюється на підставі рішення педагогічної ради та наказу по школі. Ведеться окрема книга наказів руху учнів та алфавітна книга. Усі учні – випускники 11 класів продовжують навчання або працевлаштовані, а випускники 9 класів обов'язково здобувають повну загальну середню освіту.

У 2016-2017 н.р. навчалися та виховувалися діти різних соціально незахищених категорій:

Позбавлені батьківського піклування – 1

Діти-напівсироти – 4

Діти-інваліди – 5

Діти, які мають чорнобильські посвідчення – 4

Діти з багатодітних сімей – 42

Учні, які перебувають на внутрішкільному обліку – 1, які опинилися в складних життєвих обставинах – 2

Діти-переселенці з зони проведення АТО – 2.

Діти,батьки ,яких перебували в зоні АТО - 13

У 2016-2017 н.р. згідно з наказами відділу освіти Броварської РДА та заявами батьків індивідуальною формою навчання було охоплено 2 учні-інваліди, які цього потребували (довідки ЛКК та рішення ПМПК).

У 2016-2017 н.р. учнів, звільнених від занять з фізичної культури та віднесених до підготовчої і спеціальної груп було :

3 уч.- звільнені

5 уч. – спец.група

2 уч. – підгот. група

ІІІ.КАДРОВІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НВО

Аналіз наявності педагогічних кадрів показує, що школа має повну кадрову забезпеченість.

Вищу освіту мають 23 вчител та 2 вихователі, середню спеціальну – 1учитель ,5 вихователів та муз керівник.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 13 вчителів, «спеціаліст І категорії» - 6, «спеціаліст ІІ категорії» - 2, «спеціаліст» - 4, «спеціаліст» із середньою спеціальною освітою – 7.

Педагогічне звання «старший учитель» мають 8 учителів, 1 вчитель – методист.

Адміністрація школи приділяє значну увагу проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність займаній посаді. Атестація проводиться згідно з планом роботи школи, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Свою фахову майстерність учителі підвищують шляхом самоосвіти, участі у шкільних та районних методичних об'єднаннях, семінарах, на курсах підвищення кваліфікації .

План проходження курсової перепідготовки та атестації на 2016-2017 н.р. виконаний.

IV.СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Навчально-виховний процес організовується відповідно до робочого навчального плану та плану роботи школи.

Робочий навчальний план школи на 2016-2017 н.р. включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття, науково-дослідницьку роботу учнів.

У 2016-2017 н.р. учні 10-11 класу навчалися за універсальним профілем, учні 9 класу вивчали поглиблено математику.

Результати навчання у 2016-2017 н.р.:

Високий рівень – 27 учнів

Достатній рівень – 68 учнів

Середній рівень – 64 учні

Початковий рівень – 14 учнів

Таблиця результатів участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад та конкурсів з базових дисциплін

2016-2017 н.р.

Бузник Євген (9 кл.)-математика (1м.)

Вч.Даниленко Ю.Г.

Левківська Ельза (7 кл) - зарубіжна література (3м)

Вч.Хандуріна Ю.В.

Топіха Альна (10кл.)-хімія (2 м)

Вч.Ряба В.П.

Топіха Альона(10кл.)-англ.мова(3м.)

Вч.Бігун Н.П.

Топіха Альона(10кл.)-укр.мова (3 м)

Вч.Какун В.І.

Ніколаєнко Марія(10кл.)-інформаційні технології (3м.)

Вч.Даниленко Ю.Г.

Карпенко Тетяна (11 клас) - інформаційні технології (2 м.)

Вч.Даниленко Ю.Г.

Касян Олександр(10кл.)-математика (2м.)

Вч.Ряба В.П.

Касян Олександр(10кл.)-історія України (2 м)

Вч. Гавріянова Ю.І.

Топіха Альона(10кл.)-конк ім.Т.Шевченка(3м.)

Вч.Какун В.І.

Бузник Марія Василівна (10 кл) – образотворче мистецтво ( 1 м – ІІ етап, 2 м – ІІІ етап)

 

Бузник Марія Василівна - географія(10 кл) Ім.– І етап)

Вч.Бузник К.Я.

   
   
   
   

Кращих результатів досягли вчителі вищої кваліфікаційної категорії, які здатні організувати більш плідну роботу з учнями в творчих умовах, використовуючи інноваційні технології

V. НАУКОВО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота в школі у 2016-2017 н.р. була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя і учня на основі використання інноваційних технологій, ефективних форм і методів навчання та виховання учнів. Головні зусилля зосереджувалися на наданні реальної дієвої допомоги вчителям у підвищенні професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.

Робота педагогічного колективу Плосківського НВО була направлена на вирішення науково-методичної проблеми «Розвиток творчої ініціативи вчителів у впровадженні інноваційних форм і методів у навчально-виховний процес». Навколо цієї проблеми була сконцентрована робота методичних об'єднань.

Самоосвітня проблема, над якою працює кожен учитель, тісно пов’язана із загально-шкільною науково-методичною проблемою.

На належному рівні проводився контроль шкільної документації вчителів, в результаті чого покращився стан ведення класних журналів, щоденників та зошитів учнів, поурочних планів вчителів, складання календарно-тематичних планів.

Внутрішкільний контроль забезпечує здійснення методичної допомоги вчителю з метою удосконалення і розвитку педагогічної майстерності, взаємодію адміністрації і педагогічного колективу, зорієнтовану на підвищення ефективності педагогічного процесу, надходження інформації про результати роботи школи.

При здійсненні внутрішкільного контролю намагаємося, щоб кожен працівник школи знав ті вимоги, які ставитимуться до аналізу його діяльності. У методичному кабінеті школи кожен учасник навчально-виховного процесу має змогу ознайомитися з планом внутрішкільного контролю та бути готовим до його реалізації. Внутрішкільний контроль витікає з перспективного плану.

У навчальному плані школи відведені години для проведення науково-дослідницької роботи учнями школи.

Участь учнів у МАН

2016-2017 н.р.

 

«Легенди і перекази рідного краю про чарівний світ рослин, символів та оберегів» - Бузник Марія (10кл.)– кер.Бузник К.Я. ІІ місце на районному етапі конкурсу-захисту.

«Річка життя» - Топіха Альона (10 кл.)– кер.Шпіньковська Н.А.

«Бур'яни Броварщини. Боротьба з ними» Ніколаєнко Марія (10 кл) – кер. Шпіньковська Н.А.

«Полезахисні лісові смуги. Значення. Проблеми» - Краснопір Віктор (9 клас) - кер. Шпіньковська Н.А.

«Піратство як вид міжнародного тероризму і його вплив на Україну» - Вакулюк Вікторія (9 клас) – кер.Гавріянова Ю.І. ІІІ місце на районному етапі

 

VІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

Відповідно до законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Усі учні мікрорайону школи були охоплені навчанням в закладах різних типів. Згідно з наказом по НВО відповідальним за облік дітей і підлітків шкільного віку є соц.педагог Ступаченко В.В. Щорічно вона складає та впорядковує списки дітей від народження до 18 років.

Всі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів( довідки, накази по НВО).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору, на засіданнях педагогічних рад, батьківських зборах.

Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором , соціальним педагогом та вчителями . Єдиним документом, що підтверджує пропуск занять по поважній причині є довідка від лікаря у школі ІІІступеня, у школі І та ІІ ступенів на 1 день дозволяється записка від батьків. Ведеться посилений контроль за відвідуванням школи учнями, схильними до правопорушень.

VІІ.ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

Виховна система школи – спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх учнів та вихованців Плосківського НВО, сукупність взаємодіючих компонентів, що і сприяє розвитку особистості та колективу.

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом та культурою.

Шкільна держава «Сузір'я» - об'єднання дітей з 1-го по 11-й класи, різних за характерами, здібностями, нахилами, талантами, інтересами. Але всі вони прагнуть зайняти свої місця у житті, немов зірки на небі, утворюючи великі і малі сузір'я, яскраво палаючи .

Щорічно у школі відбуваються вибори Президента школи та шкільного Парламенту, який складається з міністерств.

Щотижня проходили збори шкільного парламенту, на яких присутні Президент школи та члени міністерств. Координує зібрання педагог-організатор, яка надає допомогу у вирішенні важливих питань, тематики робочих лінійок, проведенні свят та плануванні роботи на тиждень.

Правовиховна робота займає одне з провідних місць у системі виховної роботи.

З метою розв'язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку та підвищення рівня організації змістовного дозвілля в школі створено раду профілактики правопорушень .

Головними завданнями ради профілактики правопорушень є організація зустрічей з працівниками правоохоронних органів, проведення консультацій, круглих столів, диспутів, лекцій з питань правової обізнаності учнів, схильних до правопорушень, та їх батьків.

Результатом правовиховної роботи є те, що на обліку у ювенальній поліції не стоїть жоден учень школи.

Лейтмотивом виховної роботи Плосківського НВО є виховання вміння бути милосердними, розуміти чуже горе, уміти співчувати і своєчасно подати руку допомоги.

Протягом 2016-2017 н.р. учні та батьки надавали посильну допомогу односельчанам-учасникам АТО. Було проведено ряд зустрічей з учасниками АТО.

Пріоритетним напрямком виховної роботи у Плосківському НВО є національно-патріотичне виховання. Протягом року проведені свята та відзначені пам'ятні дати: День Соборності, День пам'яті героїв Крут, День вшанування воїнів-інтернаціоналістів, День пам'яті жертв Чорнобиля, День пам'яті та примирення, День перемоги над нацизмом у Європі, День Європи в Україні, День вишиванки. Учні НВО брали участь у конкурсі на краще виконання гімну України, у фотоконкурсі «Україна вишивана», у районній краєзнавчій конференції «Шляхами подвигу і слави», у районному конкурсі на кращий суспільно-значущий проект з екології «Екологічна безпека – це здоров'я, життя, це запорука твого майбуття».

Щомісяця випускається газета «Шкільна планета» ,редактором якої є вчитель української мови Хандуріна Ю.В.

Редакційна колегія газети – це члени гуртка «Юний журналіст» яким керує Юлія Вікторівна. Головні рубрики газети: «Сторінки історії», «Сторінками права», «Спроби пера молодих авторів», «Шкільне дозвілля», «Поради психолога», «Будьте здоровими» та «У світі цікавого».

З 2009 року в школі створений та зареєстрований краєзнавчий музей, яким керує вчитель географії Бузник К.Я. Над оформленням музею працюють члени гуртка «Юний дослідник-краєзнавець».

Вихованці наших гуртків є переможцями районних та обласних етапів конкурсів.

На базі гуртка «Шкільна естрада» дуже результативно працює шкільний театр естрадних мініатюр.

Учні нашої школи є членами зразкового вокального ансамблю «Джерельце».

Шкільна команда КВК «Клас» на профорієнтаційному конкурсі «Обери майбутнє» виборола І місце на районному етапі змагань та представляла Броварський район на обласному етапі. Команда «Козацький гарт» виборола І місце на районному етапі військово - патріотичної гри «Джура», а команда юних пожежників – ІІІ місце на районному етапі.

З 2016-2017 навчального року у Плосківському НВО почала впроваджуватися інноваційна технологія «Літературна спадщина В.О.Сухомлинського.Філософія для дітей та дорослих ». У Плосківському НВО було проведено семінар за участю завідуючої ДНЗ «Ялинка» ім.О.В.СухомлинськогоТоцької Т.П., яка поділилася напрацьованим досвідом роботи за інноваційною виховною технологією.

У Плосківському НВО протягом 2016-2017 навчального року працювали такі гуртки національно-патріотичного спрямування: «Український сувенір» (керівник Попович В.М.), «Юний дослідник-краєзнавець», «Юні музеєзнавці» (керівник Бузник К.Я.), «Етнографія українського народу» (керівник Хандуріна Ю.В), «Захисник Вітчизни» (керівник Волоха Н.П.).

Учні Плосківського НВО беруть активну участь у заходах, запланованих і проведених відділом освіти Броварської РДА та Центром патріотичного виховання (змагання «Снайпер-2016», «Скелелазіння», конкурси, виставки, спортивні заходи). На сайті НВО є окрема сторінка «Національна-патріотичне виховання», а у шкільній газеті «Шкільна планета» окрема рубрика, присвячена патріотичному вихованню

VІІІ. ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ВИХОВАНЦІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи, звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників організовано на базі центральної районної лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд уза графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдалень та ДНЗпроходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів та вихованців є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Згідно з нормативними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче відбувається згідно з графіком .
У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення учнів у пришкільному мовному таборі «Віночок». Цього року вихованцями табору стали 36 учнів школи, які мають пільги. Вартість харчування на одну дитину складала 65грн. Кошти на харчування були виділені із районного бюджету.Утаборі щодня проводилися різні заняття з англійської мови: тренінги,квести, вікторини,інсценізації.

Протягом весни-літа 2017р. було організоване оздоровлення та відпочинок учнів у різних закладах:

дитячий оздоровчий табір «Богатирьонок»- 9учнів-членів гуртків від центру патріотичного виховання та 3 учні соціально-незахищених категорій оздоровлювала служба у справах дітей;

дитячий оздоровчий табір «Сонячний»-5учнів-членів гуртків від центру творчості;

санаторій «Карпати»-12 учнів- членів гуртків від центру творчості;

дитячий оздоровчий табір «Меркурій»-3 обдарованих учнів оздоровив відділ освіти.
 

IX.МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ

Стан приміщення школи та ДНЗ відповідає санітарно-гігієнічним вимогам . Відповідні приписи СЕС виконуються своєчасно. Матеріальнозатратні вимоги виконуються при наявності відповідних коштів.

Учнівським меблям, якими обладнані навчальні кабінети та групові приміщення у ДНЗ понад 40 років, але загальна оцінка стану збереження меблів у НВО добра.

Школа забезпечена необхідним навчальним обладнанням, реактивами для кабінетів хімії,фізики,біології,спортивного залу, майстерні на 80%. Протягом 2008-2017 років матеріально-технічна база кабінетів не поповнювалася .

Комп’ютерний клас налічує 10 комп’ютерів. Із них 5 придбані у 2012 році (відділом освіти), решта 5 – гуманітарна допомога ( б/в) ,надана у 2009 р. Такі ж старі комп’ютери стоять у методичному кабінеті, у секретаря , бібліотеці.

Бібліотека поповнюється підручниками та художньою літературою.

Забезпеченість підручниками у 2016-2017н.р. становила 98%.

Однією з головних проблем є забезпечення підручниками для поглибленого навчання ( купують батьки) та профільного вивчення предметів ( забезпечення підручниками за рахунок перерозподілу не завжди ефективне ).

Усі підручники,які використовуються в навчально-виховному процесі мають гриф МОН України.

Основний бібліотечний фонд налічує 10250примірників.З них

художня література – 6240

Періодичні видання – 6

Фінансування потреб НВО проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Броварської РДА. Бухгалтерією здійснюється проплата енергоносіїв , води.

Протягом 2016-2017н.р. відділом освіти було надано навчально-виховному об'єднаннютакі матеріальні цінності: два холодильники у їдальні ( 32000грн.), мультимедійний комплекс (28000грн.), проектор (13125грн.), секції огорожі та стовпці до неї (63397грн.), дошка фліпчарт( 980грн.), фарба для проведення ремонтних робіт( 15000грн.). У приміщенні школи закінчено заміну вікон, виконано асфальтування площадки для проведення свят( 190000грн.).

Сільська рада замінила котли у котельні ДНЗ.

Взимку температурний режим навчальних кабінетів не завжди відповідає нормі. На 3-5 о С нижча температура в спортивному залі, кабінеті фізики,у міжповерхових тамбурах. Це пов’язане з тим , що потужності двох котлів не вистачає для обігріву води у системі опалення. Протягом 2014-2017рр. питання ремонту системи опалення мною неодноразово порушувалося перед сільською радою та відділом освіти. Станом на 01.08.2017р.питання не вирішене. Найголовніші проблеми – ремонт системи опалення у школі та заміна вікон у ДНЗ.

X.УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської ОДА, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.
Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У навчально-виховному об'єднанні ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання , своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимальну трудову атмосферу в колективі. У НВО адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників,відвідування учнями школи, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Проблеми навчально-виховної роботи вирішуємо на педагогічних радах, нарадах, в разі необхідності, директором та заступниками проводяться індивідуальні бесіди з педпрацівниками , інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; у ставленнідо людей вимогливість поєдную із справедливістю. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. Як у собі, так і у кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед,самостійну, впевнену у собі, творчу та ініціативну особистість, люблячу дітей людину.Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю яквід себе, своїх заступників, так і від усіх працівників навчально-виховного об'єднання.

Обіцяю, що зроблю усе можливе, щоб наші діти отримали якісну освіту, а Плосківське навчально-виховне об’єднання було одним з найкращих закладів освіти в районі.

 

Категорія: Річний звіт директора | Додав: yuliya_danilenko
Переглядів: 79 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Block title
Block content
Пошук
Вхід на сайт

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz